نام طرح : بزم خسرو و پرویز - B44

نام طرح : بزم خسرو و پرویز - B44

تعداد گره :1890

تعداد رج : 1480

تعداد رنگ :68

تعداد رنگ ابريشم :18


قیمت نخ و نقشه :2.180.000 تومان


قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم: 2.580.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه : 2.260.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم : 2.760.000 هزار تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه : 2.440.000هزار تومانابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

270 سانت عرض

210 سانت ارتفاع

رجشمار تابلوفرش 50


خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :

رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك