نام طرح : مسافرت- کد E 294


نام طرح : مسافرت- کد E 294

تعداد گره در عرض :644

تعداد رج در طول :441

تعداد رنگ :111


 قیمت نخ و نقشه آماده  : 650.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم : 782.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه690.000  تومان

 قيمت نخ و نقشه+ دارچله كشي آماده با چله ابریشم : 850.000 تومان    

قيمت نخ و نقشه+ دارچله كشي آماده با چله پنبه758.000 تومان

 ابعاد به سانت :

90  سانت

62 سانت

 رجشمار  50


خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :

رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از: سیخ دفتین قلاب

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پود ضخیم و نازک

ست کامل ابزار بافت

عکس

پود های ضخیم  و نازک

عکس