صفحه اصلی خط مشی شرکت اهداف و برنامه ها ارسال سفارش سوالات متداول

نقش آرا فرش تبریز

div div

شرکت نقش آرا فرش تبریز

دانلود
دانلود آلبوم مدل هاي تابلوفرش نقش آرا فرش
تماس با ما

پرداخت زني و برجسته زني تابلوفرش - نقش آرا فرش

سفارش

-


-

-


-

طر ح هاي بروز
جزوات آموزشي

ست ابزار بافت تابلوفرش نقش آرا

طرحهای دارای تخفیف تیر و مرداد 96

نقش آرا
19:2
بازدید : 441

تخفیفمنظره پاییز- کد  F 1002

 

نام طرح : منظره پاییز- کد  F 1002

تعداد گره در عرض : 350

تعداد رج در طول : 503

تعداد رنگ : 64

تعداد ابریشم : 14

 


 قیمت نخ و نقشه آماده :  281.000  تومان


قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  385.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  310.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی آماده با چله ابريشم :  445.000  تومان

قيمت نخ و نقشه+ دارچله كشي آماده با چله پنبه :   370.000 تومان


 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

50 سانت

70 سانت

رجشمار  50


*************

منظره دهکده  - کد f277

نام طرح : منظره دهکده  - کد f277

تعداد گره در عرض : 700

تعداد رج در ارتفاع : 500

تعداد رنگ : 117

تعداد رنگ ابريشم : 18

 


قیمت نخ و نقشه آماده : 490.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  675.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه520.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 755000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه600.000  تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

100 سانت عرض

70 سانت ارتفاع


رجشمارتابلوفرش : 50

 

**********************


منظره آبشار - كد f1001

 

 

 (جدید)

نام طرح : منظره آبشار - كد f1001


تعداد گره : 600

تعداد رج : 400

تعداد رنگ : 93

تعداد رنگ ابريشم : 9

 


قیمت نخ و نقشه آماده : 450.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  630.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  480.000  تومان


 
قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 690.000 تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  540.000  تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد : دارد


ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

85 سانت عرض

56 سانت ارتفاع

رجشمار 50


*********************


نام طرح : منظره - كد f 205

 


نام طرح : منظره - كد f 205

تعداد گره : 700

تعداد رج : 330

تعداد رنگ  :60

ابریشم : 7


قیمت نخ و نقشه آماده : 420.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 570.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  460.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 640.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  530.000   تومان

 


اندازه این مدل به سانت :

98  سانت عرض

 42 سانت ارتفاع

با رجشمار 50


**************************


دهکده  -کدF216

 

نام طرح : دهکده  -کدF216

تعداد گره در عرض : 600

تعداد رج در طول : 350

تعداد رنگ : 79


 

قیمت نخ و نقشه آماده : 390.000  تومان
 
قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم : 530.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  425.000  تومان
 
 نخ و نقشه با چله  +  دارقالی چله کشی شده با چله ابريشم :595.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  490.000   تومان

 


ابعاد به سانت :
84 سانت
50 سانت
 رجشمار 50


************************
منظره کلبه و برکه  - F-122

طرح منظره بسیار زیبا و کوچک

 

نام طرح : منظره کلبه و برکه  - F-122

تعداد گره : 500

تعداد رج : 320

تعداد رنگ : 62

ابریشم : 8


نخ و نقشه : .272.000  تومان
 
نخ و نقشه + چله ابریشم : 359.000  تومان

نخ و نقشه + چله پنبه :  292000  تومان
 
نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 419.000  تومان

نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  352.000   تومان


 ابعاد به سانتی متر :

48*70

رجشمار 50
***************************

منظره

بزرگنمایی تصویر


نام طرح : كلبه كنار رود بهاري (كوچك)-کدF121
تعداد گره در عرض : 500

تعداد رج در طول : 350

تعداد كل رنگ :79

تعداد رنگ ابريشم :8


قیمت نخ و نقشه آماده  : 390.000  تومان


قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم : 500.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :415.000 تومان


 
قيمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده چله ابريشم :540.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده چله پنبه  :455.000  تومان


اندازه این مدل به سانت :

70 سانت

50 سانت

 رجشمار  50


******************منظره بهاری  -کدF163

 


نام طرح : منظره پس از باران   -کدF163

تعداد گره در عرض : 590

تعداد رج در طول : 395

تعداد رنگ : 120

تعداد ابریشم : 10


 

قیمت نخ و نقشه آماده :320.000  تومان


قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :500.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  340.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی آماده با چله ابريشم :580.000  تومان

قيمت نخ و نقشه+ دارچله كشي آماده با چله پنبه :  420.000 تومان

 


 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

74 سانت

53 سانت

رجشمار  50


********************


نام طرح : منظره - كد f 212

بزرگنمایی تصویر


نام طرح : منظره - كد f 212

تعداد گره : 600

تعداد رج : 300

تعداد رنگ : 68

ابریشم : 12قیمت نخ و نقشه آماده : 385.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 545.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه430.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 605.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه490.000  تومان

 


اندازه این مدل به سانت :

84  سانت عرض

 42 سانت ارتفاع

 رجشمار  50


********************
غروب خورشید- كد f258

 

نام طرح : غروب خورشید- كد f258


تعداد گره : 420

تعداد رج : 230

تعداد رنگ : 60

تعداد رنگ ابريشم : 7


 

قیمت نخ و نقشه آماده : 280.000  تومان
 
قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  360.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  300.000  تومان


 
قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 420.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  360.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد رایگان : نداردابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

59 سانت عرض

32 سانت ارتفاع

رجشمار 50
 

**************************


منظره - كد f 128


نام طرح : منظره - كد f 128

تعداد گره : 537

تعداد رج : 346

تعداد رنگ : 87

ابریشم : 8قیمت نخ و نقشه آماده : 330.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 420.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه350.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 480.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه410.000  تومان

 


اندازه این مدل به سانت :

75  سانت عرض

 50 سانت ارتفاع

 رجشمار  50


**********************


غروب خورشید  -کدF202

 

نام طرح : غروب خورشید  -کدF202تعداد گره در عرض : 240

تعداد رج در طول : 420

تعداد رنگ : 49


ابریشم : 8 

قیمت نخ و نقشه آماده :220.000  تومان
 

قيمت نخ و نقشه +چله ابريشم:300.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :225.000 تومان
 

قيمت نخ و نقشه +  دارقالی چله کشی شده ابريشم :350.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارقالی چله کشی شده پنبه  : 275.000  تومان

 اندازه این مدل به سانت :

33 سانت

58 سانت

رجشمار  50
***********************


منظره پاییز آبشار - کد F1004

 

نام طرح : منظره پاییز آبشار - کد F1004

تعداد گره در عرض : 700

تعداد رج در طول : 444

تعداد رنگ : 103

تعداد ابریشم : 14

 


 قیمت نخ و نقشه آماده :  497.000  تومان


قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  637.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  537.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی آماده با چله ابريشم :  707.000  تومان

قيمت نخ و نقشه+ دارچله كشي آماده با چله پنبه :   607.000 تومان


 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

100 سانت

63 سانت

رجشمار  50


***************مطالب مرتبط
ییلاق -کد B - 210
گل و گلدان -کد d - 410
اسب -کد G - 700
منظره کلبه رود -کد F - 1025
زیرپایی -کد j - 150
منظره جنگل -کد F - 1024
ارسال دیدگاه
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
فروش پایان کار نیست , آغاز یک تعهد است
  1.      «ارسال سریع»
  1.              «ضمانت بهترین قیمت»
  1.                               «تضمین کیفیت محصولات»

                              سه اصل اولیه است که نقش آرا از نخستین روز تاسیس , خود را به آن متعهد کرده است.


*

توجه :

«95 درصد محصولات در 12 ماه سال آماده ارسال میباشد»
« در صورت عدم موجودی طرح انتخابی در انبار , مدت زمان آماده شدن به سفارش دهنده اعلام میشود.

«سفارشات به سراسر کشور ارسال میگردد (کل شهر ها و روستاهای کشور)»

«امکان پرداخت مبالغ محصولات در محل ( هنگام تحویل گرفتن مبالغ محصولات را پرداخت کنید)»

*

«محصولات ارسالی نقش آرا به سراسر کشور شامل  :

«نخ و نقشه - دار چله کشی شده بصورت کاملا آماده برای بافت میباشد»

«نخها توپک شده - دار ها چله کشی شده , چله رنگ شده و جداسازی شده ,

دارهای نقش آرا یک طرفه - دو طرفه - یک رویه و چرخشی میباشد»

*
« همراه محصولات نخ و نقشه شرکت  نقش آرا :

- ست کامل ابزار بافت (دفتین ,سیخ , قلاب)

- پود ضخیم (یک کلاف کامل) - پود نازک (دوک کامل )

- 60 درصد طرح ها دارای نرم افزار نقشه خوان صوتی اندروید

- جزوات آموزشی - جزوات رفع ایرادات و مشکلات حین بافت

- سی دی آلبوم کاتالوگ محصولات + لیست قیمت

- آلبوم مدل قاب های تابلوفرش نقش آرا 2015

- همراه دارهای چله کشی شده مقدار لازم ابریشم اضافی برای مواقع ضروری

-  آچار مخصوص دار های چله کشی شده (فقط برای دارهای بزرگ)


**********************************************************************

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت نقش آرا فرش تبریز و اشنایی بیشتر با محصولات اینجا کلیک نمایید.

منو

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
نقش آرا فرش تبریز