صفحه اصلی خط مشی شرکت اهداف و برنامه ها ارسال سفارش سوالات متداول

شرکت نقش آرا فرش تبریز

دانلود
دانلود آلبوم مدل هاي تابلوفرش نقش آرا فرش
تماس با ما

پرداخت زني و برجسته زني تابلوفرش - نقش آرا فرش

سفارش

-


-

-


-

طر ح هاي بروز

مكه مكرمه - 23-17


جزوات آموزشي

ست ابزار بافت تابلوفرش نقش آرا

کانال رسمی تلگرام

کانال تلگرام نقش آرا فرش تبریز


https://t.me/nagsharafarsh_ir

طرحهای دارای تخفیف تیر و مرداد 96

نقش آرا
19:2
بازدید : 522

تخفیفمنظره پاییز- کد  F 1002

 

نام طرح : منظره پاییز- کد  F 1002

تعداد گره در عرض : 350

تعداد رج در طول : 503

تعداد رنگ : 64

تعداد ابریشم : 14

 


 قیمت نخ و نقشه آماده :  281.000  تومان


قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  385.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  310.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی آماده با چله ابريشم :  445.000  تومان

قيمت نخ و نقشه+ دارچله كشي آماده با چله پنبه :   370.000 تومان


 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

50 سانت

70 سانت

رجشمار  50


*************

منظره دهکده  - کد f277

نام طرح : منظره دهکده  - کد f277

تعداد گره در عرض : 700

تعداد رج در ارتفاع : 500

تعداد رنگ : 117

تعداد رنگ ابريشم : 18

 


قیمت نخ و نقشه آماده : 490.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  675.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه520.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 755000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه600.000  تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

100 سانت عرض

70 سانت ارتفاع


رجشمارتابلوفرش : 50

 

**********************


منظره آبشار - كد f1001

 

 

 (جدید)

نام طرح : منظره آبشار - كد f1001


تعداد گره : 600

تعداد رج : 400

تعداد رنگ : 93

تعداد رنگ ابريشم : 9

 


قیمت نخ و نقشه آماده : 450.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  630.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  480.000  تومان


 
قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 690.000 تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  540.000  تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد : دارد


ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

85 سانت عرض

56 سانت ارتفاع

رجشمار 50


*********************


نام طرح : منظره - كد f 205

 


نام طرح : منظره - كد f 205

تعداد گره : 700

تعداد رج : 330

تعداد رنگ  :60

ابریشم : 7


قیمت نخ و نقشه آماده : 420.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 570.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  460.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 640.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  530.000   تومان

 


اندازه این مدل به سانت :

98  سانت عرض

 42 سانت ارتفاع

با رجشمار 50


**************************


دهکده  -کدF216

 

نام طرح : دهکده  -کدF216

تعداد گره در عرض : 600

تعداد رج در طول : 350

تعداد رنگ : 79


 

قیمت نخ و نقشه آماده : 390.000  تومان
 
قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم : 530.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  425.000  تومان
 
 نخ و نقشه با چله  +  دارقالی چله کشی شده با چله ابريشم :595.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  490.000   تومان

 


ابعاد به سانت :
84 سانت
50 سانت
 رجشمار 50


************************
منظره کلبه و برکه  - F-122

طرح منظره بسیار زیبا و کوچک

 

نام طرح : منظره کلبه و برکه  - F-122

تعداد گره : 500

تعداد رج : 320

تعداد رنگ : 62

ابریشم : 8


نخ و نقشه : .272.000  تومان
 
نخ و نقشه + چله ابریشم : 359.000  تومان

نخ و نقشه + چله پنبه :  292000  تومان
 
نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 419.000  تومان

نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  352.000   تومان


 ابعاد به سانتی متر :

48*70

رجشمار 50
***************************

منظره

بزرگنمایی تصویر


نام طرح : كلبه كنار رود بهاري (كوچك)-کدF121
تعداد گره در عرض : 500

تعداد رج در طول : 350

تعداد كل رنگ :79

تعداد رنگ ابريشم :8


قیمت نخ و نقشه آماده  : 390.000  تومان


قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم : 500.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :415.000 تومان


 
قيمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده چله ابريشم :540.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده چله پنبه  :455.000  تومان


اندازه این مدل به سانت :

70 سانت

50 سانت

 رجشمار  50


******************منظره بهاری  -کدF163

 


نام طرح : منظره پس از باران   -کدF163

تعداد گره در عرض : 590

تعداد رج در طول : 395

تعداد رنگ : 120

تعداد ابریشم : 10


 

قیمت نخ و نقشه آماده :320.000  تومان


قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :500.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  340.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی آماده با چله ابريشم :580.000  تومان

قيمت نخ و نقشه+ دارچله كشي آماده با چله پنبه :  420.000 تومان

 


 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

74 سانت

53 سانت

رجشمار  50


********************


نام طرح : منظره - كد f 212

بزرگنمایی تصویر


نام طرح : منظره - كد f 212

تعداد گره : 600

تعداد رج : 300

تعداد رنگ : 68

ابریشم : 12قیمت نخ و نقشه آماده : 385.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 545.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه430.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 605.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه490.000  تومان

 


اندازه این مدل به سانت :

84  سانت عرض

 42 سانت ارتفاع

 رجشمار  50


********************
غروب خورشید- كد f258

 

نام طرح : غروب خورشید- كد f258


تعداد گره : 420

تعداد رج : 230

تعداد رنگ : 60

تعداد رنگ ابريشم : 7


 

قیمت نخ و نقشه آماده : 280.000  تومان
 
قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  360.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  300.000  تومان


 
قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 420.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  360.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد رایگان : نداردابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

59 سانت عرض

32 سانت ارتفاع

رجشمار 50
 

**************************


منظره - كد f 128


نام طرح : منظره - كد f 128

تعداد گره : 537

تعداد رج : 346

تعداد رنگ : 87

ابریشم : 8قیمت نخ و نقشه آماده : 330.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابریشم : 420.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه350.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 480.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه410.000  تومان

 


اندازه این مدل به سانت :

75  سانت عرض

 50 سانت ارتفاع

 رجشمار  50


**********************


غروب خورشید  -کدF202

 

نام طرح : غروب خورشید  -کدF202تعداد گره در عرض : 240

تعداد رج در طول : 420

تعداد رنگ : 49


ابریشم : 8 

قیمت نخ و نقشه آماده :220.000  تومان
 

قيمت نخ و نقشه +چله ابريشم:300.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :225.000 تومان
 

قيمت نخ و نقشه +  دارقالی چله کشی شده ابريشم :350.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارقالی چله کشی شده پنبه  : 275.000  تومان

 اندازه این مدل به سانت :

33 سانت

58 سانت

رجشمار  50
***********************


منظره پاییز آبشار - کد F1004

 

نام طرح : منظره پاییز آبشار - کد F1004

تعداد گره در عرض : 700

تعداد رج در طول : 444

تعداد رنگ : 103

تعداد ابریشم : 14

 


 قیمت نخ و نقشه آماده :  497.000  تومان


قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  637.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  537.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی آماده با چله ابريشم :  707.000  تومان

قيمت نخ و نقشه+ دارچله كشي آماده با چله پنبه :   607.000 تومان


 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

100 سانت

63 سانت

رجشمار  50


***************ارسال دیدگاه
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
فروش پایان کار نیست , آغاز یک تعهد است
  1.      «ارسال سریع»
  1.              «ضمانت بهترین قیمت»
  1.                               «تضمین کیفیت محصولات»

                              سه اصل اولیه است که نقش آرا از نخستین روز تاسیس , خود را به آن متعهد کرده است.


*

توجه :

«95 درصد محصولات در 12 ماه سال آماده ارسال میباشد»
« در صورت عدم موجودی طرح انتخابی در انبار , مدت زمان آماده شدن به سفارش دهنده اعلام میشود.

«سفارشات به سراسر کشور ارسال میگردد (کل شهر ها و روستاهای کشور)»

«امکان پرداخت مبالغ محصولات در محل ( هنگام تحویل گرفتن مبالغ محصولات را پرداخت کنید)»

*

«محصولات ارسالی نقش آرا به سراسر کشور شامل  :

«نخ و نقشه - دار چله کشی شده بصورت کاملا آماده برای بافت میباشد»

«نخها توپک شده - دار ها چله کشی شده , چله رنگ شده و جداسازی شده ,

دارهای نقش آرا یک طرفه - دو طرفه - یک رویه و چرخشی میباشد»

*
« همراه محصولات نخ و نقشه شرکت  نقش آرا :

- ست کامل ابزار بافت (دفتین ,سیخ , قلاب)

- پود ضخیم (یک کلاف کامل) - پود نازک (دوک کامل )

- 60 درصد طرح ها دارای نرم افزار نقشه خوان صوتی اندروید

- جزوات آموزشی - جزوات رفع ایرادات و مشکلات حین بافت

- سی دی آلبوم کاتالوگ محصولات + لیست قیمت

- آلبوم مدل قاب های تابلوفرش نقش آرا 2015

- همراه دارهای چله کشی شده مقدار لازم ابریشم اضافی برای مواقع ضروری

-  آچار مخصوص دار های چله کشی شده (فقط برای دارهای بزرگ)


**********************************************************************

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره شرکت نقش آرا فرش تبریز و اشنایی بیشتر با محصولات اینجا کلیک نمایید.

منو
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
نقش آرا فرش تبریز