طرحهای جدید - مرداد 95

 

  • تعداد ابریشم طرحها بین 10 الی 30 رنگ میباشد
  • قیمت های آیات زیر از 185.000 الی 750.000 تومان میباشد
  • طرحهای زیر هیچ کدام دارای سایز دیگری نمیباشند(سایز کوچک و بزرگ ندارند در این مورد سوال نفرمایید)
  • ابعاد دار چله کشی شده طرحها 20 درصد بزرگتر از خود طرحها میباشد.
  • امکان چرخشی بودن طرحها وجود دارد.
  • امکان چرخشی , دو طرفه بودن دار هر کدام از طرحها وجود دارد.

 

تابلو فرش تابلو فرش

تتا تات ج

تابلو فرش تابلو فرش تابلو فرش

 


 

الا تابلو فرش تابو فرش

تابلوفرش  تابلو فرش

 

 تابلو فرش  تابلو فرش