نام طرح : مينياتور- كد A44

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : مينياتور- كد A44 

تعداد گره : 500

تعداد رج : 800

تعداد رنگ : 150

تعداد رنگ ابريشم :15 


قیمت نخ و نقشه آماده : 720.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  895.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  720.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 970.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  795.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 25.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 227.000 تومان  ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

70 سانت عرض

112 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

 

پودکلفت و نازك