نام طرح : گل و گلدان- كد D128

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : گل و گلدان- كد D128

تعداد گره : 400

تعداد رج : 497

تعداد رنگ : 74

تعداد رنگ ابريشم :10


قیمت نخ و نقشه آماده : 390.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  547.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  420.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 607.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  480.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 20.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 103.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

56 سانت عرض

70 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از: سیخ دفتین قلاب

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

 پودکلفت و نازك