بانوی شاعر  - E-1002

 

نام طرح : بانوی شاعر  - E-1002

تعداد گره : 500

تعداد رج : 680

تعداد رنگ : 192

ابریشم : 25


نخ و نقشه : .580.000  تومان
 
نخ و نقشه + چله ابریشم : 737.000  تومان

نخ و نقشه + چله پنبه :  620000  تومان
 
نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 817.000 تومان

نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  700.000 تومان


 ابعاد به سانتی متر :

95*70

رجشمار 50خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :

  ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها
    ست کامل اعم از سیخ دفتین و قلاب

 پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه
    پود ضخیم  و نازك

 

ثبت سفارش