دیدار - كد E 827

 

نام طرح : دیدار (طرح جدید)- كد E 827


تعداد گره : 750

تعداد رج : 530

تعداد رنگ : 85

تعداد رنگ ابريشم : 14


 

 

قیمت نخ و نقشه آماده : 710.000  تومان
 
قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  880.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  750.000  تومان


 
قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 940.000 تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  810.000  تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد : رایگانابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

105 سانت عرض

75 سانت ارتفاع

رجشمار 50* رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

سیخ - دفتین - قلاب

* رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه

پود کلفت و نازك


توضیحات اضافی در مورد طرح :


- طرح فوق جدید میباشد.

- قیمت تابلوفرش فوق در صورت درخواست برای خرید  3.450.000 میباشد. تابلوفرش موجود

- ابعاد دار چله کشی شده طرح 120 در 105 سانت میباشد.

- دار چله کشی شده طرح یک طرفه میباشد. در صورت درخواست مشتری , امکان بزرگتر شدن دار وجود دارد.

 

ثبت سفارش