نخ و نقشه تابلو فرش نخ و نقشه تابلو فرش

ارشیو کامل نخ و نقشه گلها

آرشیو
گل و گلدان - كد D323

اين طرح جز كوچكترين و ارزان ترين  طرح ها ميباشد


نام طرح : گل و گلدان - كد D323

تعداد گره : 250

تعداد رج : 355

تعداد كل رنگ : 92

تعداد رنگ ابريشم :5


گل و گلدان - كد D322

اين طرح جز كوچكترين و ارزان ترين  طرح ها ميباشد

   كاهش قيمت  


نام طرح : گل و گلدان - كد D322

تعداد گره : 280

تعداد رج : 361

تعداد كل رنگ : 67

تعداد رنگ ابريشم :6


گل و گلدان - كد D321

اين طرح جز كوچكترين و ارزان ترين  طرح ها ميباشد


نام طرح : گل و گلدان - كد D321

تعداد گره : 350

تعداد رج : 450

تعداد كل رنگ : 86

تعداد رنگ ابريشم :5


نام طرح : گل و گلدان - كد D313

بزرگنمايي تصوير

اين طرح جز كوچكترين و ارزان ترين  طرح ها ميباشد


نام طرح : گل و گلدان - كد D313

تعداد گره : 322

تعداد رج : 434

تعداد كل رنگ : 96

تعداد رنگ ابريشم :6


قیمت نخ و نقشه آماده : 250.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  350.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  275.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 390.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  315.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 12.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 70.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

45 سانت عرض

60 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان - كد D311

اين طرح جز پرفروش ترين طرح ها ميباشد

... كاهش قيمت ...


نام طرح : گل و گلدان - كد D311

تعداد گره : 384

تعداد رج : 271

تعداد كل رنگ : 78

تعداد رنگ ابريشم :6


قیمت نخ و نقشه آماده : 310.000  تومان

قيمت جديد : 260.000 تومان 

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  347.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  280.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 377.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  310.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 13.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 51.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

54 سانت عرض

37 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان - كد D309

بزرگنمايي تصوير 


 اين طرح جز ارزان ترين طرح ها ميباشد

اين طرح جز پرفروش ترين طرح ها ميباشد


نام طرح : گل و گلدان - كد D309

تعداد گره : 500

تعداد رج : 388

تعداد كل رنگ : 103

تعداد رنگ ابريشم :10 


قیمت نخ و نقشه آماده : 350.000  تومان

قيمت جديد :280.000 تومان 

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  402.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  305.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 450.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  355.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح : 10.000 تومان

قيمت پرداخت زني و برجسته زني طرح : 74.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

70 سانت عرض

54 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان -کدD188

بزرگنمایی تصویر

اين طرح جز ارزان ترين طرح ها ميباشد

مناسب براي بافت افراد مبتدي


نام طرح : گل و گلدان -کدD188

تعداد گره در عرض : 280

تعداد رج در طول: 580

تعداد رنگ : 66


قیمت نخ و نقشه :  210.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم:  290.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  223.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم :320.000 تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  253.000  تومان

 اندازه این مدل به سانت :

40 سانت

80 سانت

رجشمار50

......... 


خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :
ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

 پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

نام طرح : گل و گلدان -کدD99نام طرح : گل و گلدان -کدD99

تعداد گره در عرض : 520

تعداد رج در طول : 380

تعداد رنگ : 81

ابریشم : 12قیمت نخ و نقشه : 344.000  تومان
 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم: 442.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  374.000 تومان
 

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 502.000 تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  434.000  توماناندازه این مدل به سانت :

73 سانت

54 سانت

با رج 50


 
خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :
 
ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه
 پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه

پودکلفت و نازك

 
90درصد مشتریان و خريداران نقش آرا از سراسر کشور ,
 خرید مستقیم از سايت را به خرید از نمایندگان فروش ترجیح میدهند.


 
نام طرح : گل و گلدان -کدD110

نام طرح : گل و گلدان -کدD110

تعداد گره در عرض : 350

تعداد رج در طول: 260

تعداد رنگ : 56


قیمت نخ و نقشه :  230.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم:  310.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  250.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم :350.000 تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  290.000  تومان

 اندازه این مدل به سانت :

50 سانت

36 سانت

رجشمار50

..........

40 سانت

30 سانت

 رجشمار 60

 


خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :
ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

 پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك

 

 

90درصد مشتریان و خريداران نقش آرا از سراسر کشور ,
 خرید مستق
یم از سايت را به خرید از نمایندگان فروش ترجیح میدهند.

Save
نام طرح : گل و گلدان -کدD113

بزرگنمایی تصویر
نام طرح : گل و گلدان -کدD113تعداد گره در عرض : 350

تعداد رج در طول : 460

تعداد رنگ : 62
قیمت نخ و نقشه :295.000  تومان
 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم:380.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  320.000 تومان
 

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم :425.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  365.000  توماناندازه این مدل به سانت :

50 سانت

65 سانت

 رج 50

  
خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :
 ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها
ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه
 پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه
پودکلفت و نازك


banner ads نخ و نقشه تابلو فرش نخ و نقشه تابلو فرش

پربازديدترين ها

آرشيو