ابزار الات بافت تابلوفرش شرکت نقش آرا فرش تبریز

ابزار الات بافت تابلوفرش شرکت نقش آرا فرش تبریز

(دفتین , سیخ , قلاب )

 

 

 

شرکت نقش ارا همراه کلیه محصولات نخ و نقشه های تولیدی خود , اقلام دفتین - سیخ - قلاب را بصورت رایگان همراه محصولات به مشتریان تقدیم میکند.

 

قلاب بافت تابلوفرش

 

دفتین تابلوفرش

 

سیخ تابلوفرش

 

نقش آرا فرش تبریز

 

 

نقش آرا فرش تبریز

 

چاقوی بافت تابلوفرش