نام طرح : كد 144-12

 


نام طرح : كد 144-12

تعداد گره در عرض : 300

تعداد رج در ارتفاع : 207


قیمت نخ و نقشه آماده : 100.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  170.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  115.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 210.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  155.000   تومان ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

30 سانت

42 سانت


رجشمارتابلوفرش : 50


 
همراه محصول / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

سیخ - دفتین - قلاب

همراه محصول / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه

پود کلفت و نازك