منظره کلبه و برکه  - F-122

طرح منظره بسیار زیبا و کوچک

 

نام طرح : منظره کلبه و برکه  - F-122

تعداد گره : 500

تعداد رج : 320

تعداد رنگ : 62

ابریشم : 8


نخ و نقشه : .272.000  تومان
 
نخ و نقشه + چله ابریشم : 359.000  تومان

نخ و نقشه + چله پنبه :  292000  تومان
 
نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 419.000  تومان

نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  352.000   تومان


 ابعاد به سانتی متر :

48*70

رجشمار 50خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :

  ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها
    ست کامل اعم از سیخ دفتین و قلاب

 پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه
    پود ضخیم  و نازك

 

 

ثبت سفارش