مهریه  - E-1004

 نام طرح : مهریه  - E-1004

تعداد گره : 800

تعداد رج : 549

تعداد رنگ : 109

ابریشم : 13


نخ و نقشه : .750.000  تومان
 
نخ و نقشه + چله ابریشم : 925.000  تومان

نخ و نقشه + چله پنبه :  785.000  تومان
 
نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 1.015.000 تومان

نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  875.000 تومان


 ابعاد به سانتی متر :

77*112

رجشمار 50خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :

  ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها
    ست کامل اعم از سیخ دفتین و قلاب

 پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه
    پود ضخیم  و نازك

 

ثبت سفارش

 

Save

Save

Save