شاخه گل - كد D6

 

نام طرح : شاخه گل - كد D6


تعداد گره : 280
 تعداد رج : 400
تعداد رنگ : 60
تعداد رنگ ابريشم : 9


 

 قیمت نخ و نقشه آماده : 238.000  تومان
 
قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  370.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  250.000  تومان


 
قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 435.000 تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  315.000  تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد : داردابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

40 سانت عرض

56 سانت ارتفاع

رجشمار 50


 * رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

سیخ - دفتین - قلاب

* رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه

پود کلفت و نازك


توضیحات اضافی در مورد طرح :

 

- ابعاد دار چله کشی شده طرح 90 در 90 سانت میباشد.

- دار چله کشی شده طرح یک طرفه میباشد. در صورت درخواست مشتری , امکان بزرگتر شدن دار وجود دارد.

- دار چله کشی شده طرح یک طرفه پایه دار میباشد. در صورت درخواست مشتری , امکان بزرگتر شدن دار وجود دارد.

 

ثبت سفارش