گل و گلدن - كد D4

 

نام طرح : گل و گلدن - كد D4


تعداد گره : 500

 تعداد رج : 455

تعداد رنگ : 106

تعداد رنگ ابريشم : 14


 

قیمت نخ و نقشه آماده : 330.000  تومان
 
قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  445.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  360.000  تومان


 
قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 515.000 تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  4300.000  تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد : نداردابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

70 سانت عرض

64 سانت ارتفاع

رجشمار 50


 * رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

سیخ - دفتین - قلاب

* رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه

پود کلفت و نازك


توضیحات اضافی در مورد طرح :

 

- ابعاد دار چله کشی شده طرح 90 در 90 سانت میباشد.

- دار چله کشی شده طرح یک طرفه میباشد. در صورت درخواست مشتری , امکان بزرگتر شدن دار وجود دارد.


- دار چله کشی شده طرح یک طرفه پایه دار میباشد. در صورت درخواست مشتری , امکان بزرگتر شدن دار وجود دارد.


 

ثبت سفارش