ملاقات  - E-827

 

نام طرح : ملاقات  - E - 827

تعداد گره : 750

تعداد رج : 530

تعداد رنگ : 86

ابریشم : 12


نخ و نقشه : .680.000  تومان
 
نخ و نقشه + چله ابریشم : 855.000  تومان

نخ و نقشه + چله پنبه :  725.000  تومان
 
نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 945.000 تومان

نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  815.000 تومان


 ابعاد به سانتی متر :

75*105

رجشمار 50خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :

  ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها
    ست کامل اعم از سیخ دفتین و قلاب

 پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه
    پود ضخیم  و نازك