آیه قرانی -کدc134

بزرگنمایی تصویر


نام طرح : آیه قرانی -کدc134

تعداد گره در عرض : 600

تعداد رج در طول : 804

تعداد رنگ : 80قیمت نخ و نقشه آماده :  700.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشه آماده + چله ابريشم: 875 تومان

قيمت نخ و نقشه آماده + چله پنبه : 740 هزار  تومان

 

قیمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده ابريشم (همه چی آماده بافت) :940.000  تومان

قیمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده پنبه (همه چی آماده بافت) :805.000  توماناندازه این مدل به سانت :

84 سانت

112 سانت

با رجشمار 50

 


رایگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رایگان  / پودهای  تابلو فرش همراه نخ و نقشه ها

پودکلفت و نازک