علل بالازدگی تابو فرش در حین بافت + راههای رفع آن

 

 

بالازدگی تابلو فرش را چگونه رفع کنیم.