نام طرح : گل و گلدان -کدD13 

نام طرح : گل و گلدان -کدD13

تعداد گره در عرض : 370

تعداد رج در طول : 550

تعداد رنگ : 108


ابریشم : 10


قیمت نخ و نقشه : 363.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم:  483  هزار تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  400.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم : 535 هزار  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  452.000  توماناندازه این مدل به سانت :

73 سانت

54 سانت

 رج 50


خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :
 
ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

 پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك