نام طرح : گل و گلدان -کدD112


 

نام طرح : گل و گلدان -کدD112

تعداد گره در عرض : 180

تعداد رج در طول : 380

تعداد رنگ : 45


قیمت نخ و نقشه :  190.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم: 280.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  205.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله ابريشم : 317.000 تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارچله كشي  آماده با چله پنبه :  242.000  تومانابعاد به سانتی متر :

25 سانت عرض

53 سانت طول

 رجشمار50خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :
ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

 پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك