نخ و نقشه آماده سایز کوچک پاسورباز( طرح جدید)

بزرگنمایی تصویر


نام طرح : پاسورباز (سایز کوچک) - کد:E225

تعداد گره  در عرض : 700

تعداد رج در طول درارتفاع : 490

تعداد کل رنگ :156

ابریشم : 8


قیمت نخ و نقشه : 620.000  تومان


قيمت نخ و نقشه +چله ابريشم: 805.000 تومان

قيمت نخ و نقشه +چله پنبه : 660.000 تومان


 نخ و نقشه با دارقالی چله کشی شده ابريشم (همه چی آماده بافت) :880.000 تومان

 نخ و نقشه با دارقالی چله کشی شده پنبه (همه چی آماده بافت) :735.000 تومان


اندازه این مدل به سانت :

98  سانت عرض

 68 سانت ارتفاع

با رجشمار 50 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك


Save