نخ و نقشه آماده بافت فرش زیرپایی -کد:j34


 
جنس درجه یک را مستقیم و بدون واسطه از مرکز آن خریداری کنید

"جنس خوب و با کیفیت"
+
"قیمت های متعادل"
 
نخ های مرینوس + ابريشم
 


نام طرح : فرش زیرپایی  - کد:j34
تعداد گره در عرض : 750
تعداد گره در طول : 1132
تعداد رنگ : 28
تعداد رنگ ابريشم: 8


قیمت نخ و نقشه : 1.200.000  تومان


قيمت نخ و نقشه آماده + چله ابريشم: 1.650.000 تومان
قيمت نخ و نقشه آماده + چله پنبه : 1.380.000 تومانقیمت  نخ و نقشه +  دارقالی چله کشی شده با چله ابریشم :.1.770.000
قیمت  نخ و نقشه +  دارقالی چله کشی شده با چله پنبه  :.1.500.000


 


اندازه تابلوفرش  به سانتيمتر:
112  سانت عرض
 175 سانت ارتفاع
 رجشمار 48
 


همراه کلیه نخ و نقشه وسایل زیر به عنوان تخفيف موجود است:
ست کامل ابزار بافت و پود  همراه کلیه نخ و نقشه ها
ست کامل اعم از: دفتین -  قلاب- سیخ
پودضخيم و نازک