نخ و نقشه آماده بافت فرش زیرپاییj125

یکی از بهترین طرحهای بخش زیرپایی


نام طرح : فرش زیرپایی  -کد:j125

تعداد گره در عرض : 845

تعداد گره در طول : 1297

تعداد رنگ : 43

 رنگ ابريشم :5


نخ و نقشه :  900.000 تومان


نخ و نقشه + چله ابریشم : 1.100.000 تومان


نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده ابریشم (همه چی آماده بافت): 1.220.000 تومان

 


 ابعاد به سانتی متر  :

118  سانت عرض

 181 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


 * رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

سیخ - دفتین - قلاب

* رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه

پود کلفت و نازك