غروب خورشید  -کدF202

 

نام طرح : غروب خورشید  -کدF202تعداد گره در عرض : 240

تعداد رج در طول : 420

تعداد رنگ : 49


ابریشم : 8 

قیمت نخ و نقشه آماده :230.000  تومان
 

قيمت نخ و نقشه +چله ابريشم:320.000 تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :265.000 تومان
 

قيمت نخ و نقشه +  دارقالی چله کشی شده ابريشم :354.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارقالی چله کشی شده پنبه  : 299.000  تومان

 اندازه این مدل به سانت :

33 سانت

58 سانت

رجشمار  50

 خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباشد :

    ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

    ست کامل اعم از سیخ دفتین و قلاب

    رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه

    پودکلفت و نازك