دهکده  -کدF209

نام طرح : دهکده  -کدF209

تعداد گره در عرض : 500

تعداد رج در طول : 360

تعداد رنگ :81

ابریشم : 13


 قیمت نخ و نقشه آماده : 330.000  تومان
 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :442.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :403.000 تومان
 

قيمت نخ و نقشه +  دارقالی چله کشی شده ابريشم :492.000  تومان

قيمت نخ و نقشه +  دارقالی چله کشی شده پنبه  : 453.000  تومانابعاد به سانتی متر

70 سانت

52 سانت

رجشمار  50


 

خريدار محترم توجه كنيد : همراه محصولات نقش آرا اقلام زير موجود ميباش :

    ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

    ست کامل اعم از سیخ دفتین و قلاب

    رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه

    پودکلفت و نازك