نخ و نقشه آماده آیه قرانی -کدc83

 

نام طرح : آیه قرانی -کدc83

تعداد گره در عرض : 370

تعداد رج در طول : 270

تعداد رنگ : 21


قیمت نخ و نقشه آماده  :  200.000 تومان

 

قيمت نخ و نقشه آماده + چله ابريشم : 320.000 تومان

قيمت نخ و نقشه آماده + چله پنبه : 230.000 تومان

 

قیمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده (ابریشم) : 370.000 تومان

قیمت نخ و نقشه + دارقالی چله کشی شده ( پنبه) : 280.000 تومانابعاد به سانتی متر :

51 سانت

37 سانت

با رج 50

 


رایگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از: سیخ دفتین قلاب

رایگان  / پودهای  تابلو فرش همراه نخ و نقشه ها

پو دضخیم و نازک