مينياتور- كد A57 

نام طرح : مينياتور- كد A57 

تعداد گره : 300

تعداد رج : 435

تعداد رنگ : 101

تعداد رنگ ابريشم :13


قیمت نخ و نقشه آماده : 440.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  562.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  462.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 612.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  512.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح :25.000 تومان


ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

45 سانت عرض

60 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك