نام طرح : مينياتور- كد A53

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : مينياتور- كد A53 

تعداد گره : 500

تعداد رج : 700

تعداد رنگ : 94

تعداد رنگ ابريشم :11


قیمت نخ و نقشه آماده : 620.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  795.000  تومان 

 500 گرم چله ابريشم

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  650.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 860.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  715.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح :26.000 تومان

  ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

70 سانت عرض

98 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك