مينياتور- كد A52

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : مينياتور- كد A52 

تعداد گره : 450

تعداد رج : 645

تعداد رنگ : 130

تعداد رنگ ابريشم : 16


قیمت نخ و نقشه آماده : 580.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  765.000  تومان

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  618.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 830.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  683.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح :24.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

63 سانت عرض

90 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك