مينياتور- كد A48

بزرگنمايي تصوير 


 

نام طرح : مينياتور- كد A48 

تعداد گره : 400

تعداد رج : 610

تعداد رنگ : 95 

تعداد رنگ ابريشم :13 


قیمت نخ و نقشه آماده : 520.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشه + چله ابريشم :  695.000  تومان

( 500 گرم ابريشم )

قيمت نخ و نقشه + چله پنبه :  555.000  تومان

 

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله ابريشم  : 755.000  تومان

قيمت نخ و نقشهدارچله كشي  آماده با چله پنبه :  615.000   تومان


نرم افزار نقشه خوان صوتي اندرويد  اين  طرح :23.000 تومان

 ابعاد تابلوفرش به سانتي متر :

56 سانت عرض

85 سانت ارتفاع

رجشمار 50

 


رايگان / ست کامل ابزار بافت تابلوفرش همراه نخ و نقشه ها

ست کامل اعم از:چاقو-قلاب-دفه

رايگان / پود تابلو فرش همراه نخ و نقشه 

پودکلفت و نازك