تاب باز E600

 


 

شانزاليزه- كد E615شطرنج باز جدید- كد E972

 


 

نقش آرا فرش

اطلاعات طرح

 


 

 

نخ و نقشه آماده بافت تابلوفرش باغ ونیز

 باغ ونيز

410.000  تومان


شطرنج باز

 شطرنج باز

750.000  تومان


نام طرح : عروسی پاپ (جدید) - کد E 296

اطلاعات طرح    

2.000.000 تومان


نخ و نقشه آماده بافت فرش زیرپایی -کد:j34

اطلاعات طرح    

1.300.000 تومان


نام طرح : مسافرت خانوادگی - کد:E203

اطلاعات طرح    

480.000 تومان


نام طرح : خفته در باغ - کد E-204

اطلاعات طرح    

410.000 تومان


شاعر جوان

اطلاعات طرح    

620.000 تومان


نقش ارا فرش تبریز

اطلاعات طرح    

200.000 تومان


نقش آرا  

اطلاعات طرح 

255.000 توماننقش آرا

اطلاعات طرح 

340.000 تومان  


نقش آرا

  اطلاعات طرح   

  310.000 تومان


 نقش آرا

اطلاعات طرح

      337.000 تومان   نخ و نقشه تابلوفرش+نخ و نقشه مينياتور دست نوازش+مينياتور جديد

   اطلاعات طرح  

595.000 تومان


گل و گلدان

  اطلاعات طرح  

350.000 تومان


گل

 اطلاعات طرح

190.000 تومان